RODNOST VOĆNJAKA

rodnost voćnjakaRodnost Voćnjaka – Ne retko, dolazi do pojave da voćnjaci ili pojedinačna stabla u voćnjaku rađaju slabije, ne rađaju uopšte ili alternativno.

Za takve pojave mogu biti različiti uzroci, a najčešće su to:

 • preduboka sadnja
 • preterana bujnost
 • nepovoljni prirodni uslovi
 • nepravilan izbor sorti
 • loš ili neodgovarajući izbor sorti oprašivača
 • slaba zaštita od štetočina i bolesti
 • nepogodna ili loša rezidba voćke

Sve voćne vrste u tekućoj godini zametnu cvetne pupoljke, koji u narednoj godini daju rod, a kod velike većine listopadnih voćnih vrsta smenjivanje godina sa velikim i malim rodom uzrokovano je, takozvanim takmičenjem između opterećenja rodom u tekućoj godini i formiranjem cvetnih pupoljaka za predstojeću godinu.

Ako je godina bila izuzetno rodna, prevelika rodnost voćnjaka će izazvati i veliko trošenje hraniva iz zemljista i stabla koja su neophodna za formiranje mladih cvetnih pupoljaka. Takava sled rodnih i nerodnih godina ne mora da uvek ima dvogodišnji obrazac.

Recimo, rodnost voćnjaka kod šljive, u narednoj godini one se orezuju i proređuju blaže, a u rodnoj oštrije. Da bi se postigao porast mladara i intenzitet fotosinteze koristi se obilno đubrenje azotom što obezbeđuje rod u tekućoj i obrazovanje cvetnih pupoljaka za rod u narednoj godini.

U slučaju Kruške sorte Boskova bočica, slučaj je da ona može imati i dve uzastopne nerodne godine, verovatno kao uzročnik jačeg orezivanja.
Kada dođe jednom do podstaknutog ulaska u smenjivanje vrlo verovatno da će se nastavljati niz godina zaredom nakon početka i jako ga je teško zaustaviti.

Sorte koje imaju kasniju epohu dozrevanja, rodne sorte ili stariji zasadi, kod njih je sklonost ka alternativnom rađanju izraženija.

Klimatski nepovoljni uslovi mogu se javiti kao uzročnik u poremećaju uspostavljanja ravnoteže i dosta utiču na rodnost voćnjaka.

Pored unutrašnjih faktora, na, rodnost voćnjaka i alernativnu rodnost, utiču i mnogi uzročnici spoljašnje sredine:

 • pojava mrazeva,
 • niske temperature u vreme cvetanja,
 • pojava grada,
 • pojava bolesti i
 • napadi štetočina

Kada imamo godinu sa lošim vremenskim uslovima u momentu oplodnje ili kada dolazi do izmrzavanja cvetnih pupoljaka dolazi do pojačane vegetativne aktivnosti, a sve se to dešava na štetu diferenciranja cvetnih izdanaka za narednu vegetaciju.

Rodnost voćnjaka može izostati kada je nedovoljna isrhranjenost mineralnim i organskim đubrivima. Preterana ishrana azotom, takođe može da dovede do slabijeg diferenciranja pupoljaka za sledeću godinu i slabiju rodnost voćnjaka. Ovo se češće javlja u mlađim zasadima gde je još neusklađen odnos između rodnosti i rasta. Nedovoljna obezbeđenost vodom u sušnim reonima i neadekkvatna ishranjenost mogu da smanje vegetattivni prirast, a time i količinu roda u narednoj godini.

Rodnost voćnjaka šljive – regulisanje i prirast

Kada je u pianju šljiva, kao efikasne metode suzbijanja alernativne rodnosti pokazali su se proređivanje cvetova i mladih plodova šljiva. Time se postiže poboljšani kvalitete plodova, smanjje lomljenje grana, sprečava iscrpljivanje voćaka i olakšava zaštita. Koliko će biti uspešna efikasnost proređivanja šljiva uveliko zavisi od sorte, vrste i zametanja plodova.
Ova metoda proređivanja može se bezbedno sprovoditi samo u pedelima u kojima nema opasnosti od poznih mrazeva i drugih činilaca koji bi ugrozili rod šljive.
Ona se po preporuci obavlja posle junskog opadanja, što iscrpljuje voćku više nego proređivanje cvetova, ali je time i obezbeđena sigurnija rodnost.

Regulisanje rodnosti voćnjaka jabuka

Kada je u pitanju jabuka kod sorti obimnog roda treba ozbiljnije ili radikalnije pristupiti smanjenju broja formiranih rodnih grana, tako što treba ukloniti slabo razvijene i previše bujne grane.
Isto tako, mora se ostaviti i dovoljan broj jednogodišnjih, umereno bujnih letorasta koji će se pripemiti za rod u narednoj godini.
Kada je slučaj da je godina slabijeg zametanja i cvetanja pupoljaka, u tom slučaju treba da se ostave sve rodne grane, dok sa bujnih graa treba ukloniti jake letoraste čime se postiže bolje zametanje i opterećenje rodom.

Ako pričmo o regulisanju rodnosti voćnjaka jabuke mora se reći da u intenzivnom uzgoju jabuke kao uspešan metod neizostavna je i bavezna zelena rezidba. Ona utiče na razvitak stabala i umanjuje bujnost, i time uspešno omogućava bolju osvetljenost i bolju obojenost. Kada se obavi zelena rezidba, time se umanjuje potreba za zimskom rezidbom. U slučaju mladih zasada prednost se daje povijanju grana. Zelena rezidba prevashodno ima zadatak da obezbedi uslove za obrazovanje rodnih pupoljaka za narednu godinu. Odstranjivanjem suvišnih mladara odstranjuju se suvišni potrošači vode i hrane, a svetlost i vazduh lakše prodiru u unutrašnjost krune.

Zelena rezidba je neophodna mera regulisanja rodnosti posebno kada su u pitanju sorte jabuka kao što su Fudži, Greni Smit, Gloster, Delikoste, Elstara i slične ovim sortama.
Zelenu rezidbu je najbolje obaviti u drugoj ili trećoj dekadi avgusta jer tada izzvršena rezidba depresivno deluje na sam porast, a diferenciranje cvetnih pupoljaka za narednu godinu je uveliko bolje.

Orezane voćke viškove hraniva koriste za dalji razvitak plodova i obrazovanje rodnih pupoljaka za narednu godinu. Zbog smanjene vlage u zemljištu i visoke temperature vazduha u toku leta, voćke intenzivno dišu. U tu svrhu je potrebno da se odstrani i jedan deo lišća. Time se pstiže da preostali deo lišća dobija dovoljno vode i hraniva.

Da bi uspešno se razvijali u pogledu voćarstva, moramo pratiti svetske trendove koji zahtevaju visoke standarde u pogledu kvaliteta, zatim zahteve za plodovima visokokvalitetnih sorti i klonova, kao što su klonovi zlatnog i crvenog delišesa, gale, fudžija, breburna, krips pinka. Da bi se ostvarili redovni i visoki prinosi plodova ovih sorti i kvalitet koji odgovara zahtevima i standardima tržišta, neophodno je primeniti visok nivo agro i pomotehnickih mera. Regulisanje rasta i rodnosti u visokointenzivnim sistemima gajenja osim rezidbom, povijanjem i vezivanjem za potporu, moguce je jedino i uz primenu sintetickih regulatora rasta. Jedna od važnih oblasti primene regulatora rasta biljke jeste hemijsko proredivanje plodova.

Danas se hemijsko proredivanje plodova zasniva na primeni biljnih bioregulatora rasta kao što su naftil-sircetna kiselina (NAA), naftalen-acetamid (NAD),etefon i u novije vreme benziladenin (BA), kao i njihovih kombinacija

Efekti hemijskog proređivanja plodova:

 • otklanjanje alternativne rodnosti,
 • veća prosečna masa ploda,
 • veći udeo krupnijih plodova,
 • bolja obojenost,veći sadržaj šećera, kiselina i vitamina (bolji ukus),
 • čvršći plodovi,
 • lakše se obavlja zaštita kada plodovi nisu zbijeni i u grupi,
 • manja je pojava crvljivosti plodova,
 • lakša je berba krupnih plodova,
 • manji su troškovi sortiranja,
 • plodovi manje otpadaju pred berbu.

Kada govorimo dalje o jabuci, kao uspešne metode regulisanja plodnosti moramo navesti:

 • regulisanje rodnosti i plodosti podsecanjem korena jabuke
 • regulisanje rodnosti i plodnosti probirnom berbom

Kod zemljišta sa velikim sadržajem humusa dolazi do prevelike bujnosti stabla. Kao redovnu meru u razvijenim voćaskim zemljma protiv ove pojave koriste podsecanje korena. Ono se može obaviti ili samo sa jedne strane ili obostrano. Savet bi bio da se jedne godine podseče sa jedne strane i to krajem novembra meseca, ako vremenski uslovi ne dozvoljavaju onda krajem februara.
Kod mladih zasada, ako bi se podsecalo sa obe strane verovatnoća je da će se odraziti na kvalitet plodova u tekućoj godini, posebno na krupnoću.

Probirnom ili ranijom berbom plodova može se uticati na bolju pripremu rodnih pupoljaka za narednu godinu, a da se pri tom ne utiče na lošiji kvalitet i atraktivnost plodova i njihovo kvalitetno čuvanje.

Kao i do sada, pa i ubuduće, tu smo za sva Vaša pitanja i sugestije vezana za oblast voćarstva i vinogradarstva. Pratite nas i dalje, a mi ćemo se potruditi da za Vas spremimo dosta zanimljivih i aktuelnih tema ove oblasti.
Naručite svoje sadnice još danas na neki od naših brojeva telefona!
Pozdrav do sledeće zanimljive teme!

Naručite svoje sadnice još danas na neki od naših brojeva telefona!


I ne zaboravite, ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ne ustručavajte se, kontaktirajte nas u bilo kom trenutku!

Rasadnik Fruit Co. Milovanović
Adresa: Kamenare, 37000 Kruševac, Srbija
Telefon: M: (+ 381) 062 81 74 188
E-mail:fruitcompanymilovanovic@gmail.com

Rodnost voćnjaka