SADNJA MALINA

sadnja malinaSadnja Malina – koje sve to faktore trebamo zadovoljiti i na šta trebamo posebno obratiti pažnju da bi zagarantovali uspeh u proizvodnji maline?

Sadnja malina i proizvodnja ovog voća, je pre svega, lep, zahtevan i unosan posao. Naša zemlja poseduje izuzetno dobre klimatske uslove za sadnju maline i njen uzgoj, pa zato i ne čudi sve veća ekspanzija u proizvodnji maline. Na to je posebno uticala i cena po kojoj se malina prodavala i razvoj i pojava sorti stalnorađajuće maline (Polka, Polana, Heritidž, Erika itd.), koje iste godine po sadnji rađaju i delimično ili čak i u potpunosti vraćaju uloženi novac.

Zbog svega navedenog, i na područjima sa nešto nepovoljnijim klimatskim uslovima, kao što su kolubarski okrug, zatim južna i jugozapadna Srbija, pa čak i rejon Vovodine sve više podiže zasade malina. Sadnja maline u ovim krajevima je pre svega zasnovana na remontantnim sortama, i beleži rast u proizvodnji u zadnjim godinama i do 30%.

Sadnja malina sa sortama koje su stalnorađajuće, tj, remontantne našle su svoje mesto na tržištu sveže maline jer donose rod od avgusta do pojave prvih mrazeva kada standardne maline nema i kao jedina ostvaruje dobru cenu. Pored toga, pogodna je za preradu i leđenje pa je otkupljivači otkupljuju.

Retko koja voćna vrsta može da donese i preko 20 000 evra po hektaru kao na primer malina.

Posmatrano kroz veličinu, Sadnja malina je velika investicija u poljoprivredi i kreće se oko 10 000 evra po hektaru, pa neretko i više, da bi se zadovoljili svi važni kriterijumi za njenu uspešnu proizvodnju, pa stoga greške u samom podizanju zasada malina i dobrom izboru parcele za malinjak kasnije se teško mogu popraviti. Zato, pre svega treba dobro izršiti:

  • odabir odgovarajuće parcele:

Sadnja malina zahteva položaje koji su hladniji i vlažniji, kao što su severne, severoistočne i severozapadne ekspozicije. Oni pogoduju malini više nego južne strane naročito kada su u pitanju predeli sa nižim nadmorskim visinama. Parcele sa južnim i zapadnim ekspozicijama su toplije i suvlje, pa u godinama sa sušnim periodima dolazi do pojave ogoretina na plodovima i do sušenja malina. Sadnja malina sa remontantnim sortama bi morala u ovim uslovima da se sprovodi sa postavljanjem zasena.

Na većim nadmorskim visinama mogu se birati i južne ekspozicije. Sadnja malina sa standardnim sortama najbolja bi bila na visinama iznad 500 metara nadmorske visine, dok sadnja malina sa stalnorađajućim sortama može se obavljati uspešno i na nižin nadmorskim visinama, u područjima pored vodotokova i reka.

  • obezbediti dovoljno vlage zemljišta:

Sadnja malina i njen uspešan uzgoj zavisi i od vlage zemljišta. Malina ima velike zahteve prema vodi. Preporuka je da se ne podižu zasadi bez postavljanja sistema za navodnjavanje, najčešće kap po kap (postavljanje sistema bez bušenja bunara i kopanja i pravljenja vodozahvata košta oko 2.000 evra sa crevima i kapaljkama po hektaru, s tim što se može ostvariti podsticaj za sistem od države u iznosu od 40 odsto od cene koštanja bez PDV).

Najveći problem kod nas u malinarstvu kod uzgoja standardne maline je zbog nepostojanja sistema za navodnjavanje pa je i prinos samo od 3- 4t po hektaru. Zbog toga pre podizanja zasada treba svakako obezbediti navodnjavanje zasada. Sprečavanje negativnih uticaja suše i visokih temperatura je veoma važno i pored navodnjavanja treba postavljati mreže za zasenčavanje.

  • obezbediti zdrave i sortno čiste sadnice:

Sadnja malina, kao i sadnja bilo koje druge vrste voća, nije moguća ako ne izvršimo pravilan izbor sadnog materijala. Da bi obezbedili dobre sadnice najbolje je da ih potražimo u nekom od renomiranih Rasadnika koji poseduju sertifikat o čistoći, zdravstvenom stanju, kvalitetu sadnog materijala i koji podležu nadležnim inspekcijama.

Nažalost, takvih je sada malo kod nas, ali ima onih koji mogu da podmire vaše potrebe. Jedan od njih je i Rasadnik Fruit Co. Milovanović sa područja Rasinksog okruga, koji poseduje sve isprave i sertifikat i bezbednosti svojih sadnica.

Sadnja malina sa standardnim malinama bez odabira sadnica iz Rasadnika, već uzimanjem sadnica iz rodnih zasada nije dobra, jer osim slabije zaštite takvih sadnica i prenošenjem bolesti u nove zasade, takve sadnice nisu sortno čiste jer se čupaju i sejanci tako da kada malina prorodi plodovi nisu kvalitetni, zrničasti su.

  • obezbediti adekvatno zemljište:

Sadnja malina bilo da se radi o uzgoju standardnih ili stalnorađajućih sorti uspešno će se sprovesti ako imamo pripremljeno zemljište. Sadnja malina zahteva rastresita, slabo kisela (ph oko 6) zemljišta, bogata organskim materijama. Ne podnosi laka, suva, krečna i peskovita, a ni teška zbijena i podvodna zemljišta. Korenov sistem razvija se do dubine jednog metra, glavni deo žila je između 15 i 40 cm, pa podzemna voda ne bi smela biti bliža površini od 0,90 do metra. Slabo raste na prevlažnom zemljištu, a na zabarenom uginjava. Ako u zemljištu nedostaje vlage, prinosi se jako smanjuju, plodovi se smežuraju i sasuše na izdanku, a korenov sistem slabo raste i daje mali broj nedovoljno razvijenih izdanaka.

Sadnja malina zahteva da se obrati pažnja na preduseve. Smatra se da je jako dobro da se prethodne godine pre duboke obrade izvrši tretiranje zemljišta nekim herbicidima da bi sledeće godine po sadnji imali manje problema sa korovima.

Zemljište za uzgoj malina mora da je očišćeno od korova. Unošenje đubriva zavisi od tipa zemljišta i njegove plodnosti. Količina stajnjaka iznosi 20-40 tona/ha, superfosfata 400 do 600 kg/ha, kalijum-sulfata ili 40%-tne kalijumove soli oko 900kg/ha, nitromonkala ili amonijum-sulfata 250 do 600kg/ha.

Sadnja malina se može sprovoditi uspešno u periodu od završetka vegetacije u jesen pa sve do početka vegetacije u proleće. Obratite pažnju da parcele koje birate budu pozicionirane blizu saobraćajnica, da postoje otkupna mesta i hladnjače u blizini i da su lako dostupne.

Imajte u vidu da je i potrebno dosta radne snage za berbu maline, kada su u pitanju stalnorađajuće sorte i do puna tri meseca.

 

Do neke sledeće zanimljive i korisne teme pozdravlja Vas vaš Rasadnik sertifikovanog sadnog materijala – Rasadnik Fruit Co. Milovanović
I ne zaboravite, ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ne ustručavajte se, kontaktirajte nas u bilo kom trenutku!

Naručite svoje sadnice još danas na neki od naših brojeva telefona!


I ne zaboravite, ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ne ustručavajte se, kontaktirajte nas u bilo kom trenutku!

Rasadnik Fruit Co. Milovanović
Adresa: Kamenare, 37000 Kruševac, Srbija
Telefon: M: (+ 381) 062 81 74 188
E-mail:fruitcompanymilovanovic@gmail.com

Sadnja Malina