Sertifikovane sadnice

Sertifikovane sadnice voća u Rasadniku Fruit Company MilovanovićSertifikovane sadnice – celokupna proizvodnja sadnice voća i loznih kalemova (vinova loza) ima svu prateću dokumentaciju, tako da kupac može da ostvari i refundaciju sredstava za veće količine voćnih sadnica i loznih kalemova.

Sav sadni materijal poseduje važeća uverenja. Posedujemo uverenje Ministarstva poljoprivrede o sortnoj čistoći i važeće zdravstveno uverenje. Naše sadnice voća i lozni kalemovi su 100% zdravi i vrhunskog su kvaliteta, što navedena uverenja i potvrđuju.

Zašto je sertifikacija toliko bitna? Sertifikovane sadnice su naš prioritet, jer sertifikacijom, pored toga što mi potvrđujemo da su naše sadnice visoko kvalitetne, mi potvrđujemo i da su bezvirusne i čiste i da zbog toga sigurno nećete imati problema u svom voćnjaku. Samo kvalitetna sadnica može zadovoljiti stroge zahteve domaćeg, ali pre svega inostranog tržišta. Takođe, veoma je bitno toga biti svestan jer inostrani kupac prolazi veoma rigorozne kontrole pri uvozu.  To, samo po sebi, za nas predstavlja posebnu obavezu po pitanju garancije kvaliteta. Pri izvozu su kontrole posebno stroge. Toga smo svesni i zato je ovo glavni segment kome najveću pažnju posvećujemo mi u Rasadniku fruit Co. Milovanović.

Kvalitet stalno proveravamo i trudimo se da ga unapređujemo. Pozivamo Vas da nas posetite i uverite se kako mi to radimo, a u međuvremenu pogledajte našu galeriju slika koja govori mnogo više od reči.